Krafttak mot kreft 2014

Barneavdelingen har i år igjen fått jobben med å arrangere innsamlingsaksjon for Kreftaksjonen i samarbeid med russen 2014. Vi vil sannsynligvis trenge hjelp med bøssebærere til dette.

Barneavdelingen i Elverum Fotball tok på seg ansvar for å bistå Kreftforeningen med å organisere innsamlingsaksjon i Elverum i tre år.

Dette året er det siste…

Vi har forpliktet oss til å bistå i organiseringen og skaffe nødvendig antall bøssebærere til den 16. mars.

I år har Elvisrussen tatt på seg hovedansvaret med å skaffe bøssebærere. De har i utgangspunktet fått frist til den 1. februar med å skaffe bøssebærere.

Antallet har enda ikke kommet, men så fort vi har dette klart, vil vi se behovet for hvor mange ekstra vi trenger fra klubben.

Selve aksjonen vil i utgangspunktet få base fra Elverum Videregående Skole; ELVIS. Her vil representanter fra Barneavdelingen stå klar med utdeling av roder og bøsser til bærerne.

Vi ønsker at klubbens lagledere i barneavdelingen kan ha i bakodet at et spørsmål om hjelp til først og fremst bøssebæring kan komme.

Det vil bli tatt kontakt med aktuelle kanditater etter hvert med nærmere informasjon rundt dette.

Om noen har ett spesielt ønske med å bidra som bærere, ville vi satt pris på å få tilbakemelding om dette så fort som mulig. I så fall kan enten Ronny Øfstaas eller Endre Osgjelten fra styret i barneavdelingen kontaktes.

Vi satser på en vellykket aksjon for en god sak.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift